Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Fotky našej obce
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oznamy

Verejná vyhláška - Čekan Jaroslav

30.10.2020

Oznámenie o začatí stav.konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ver. vyhláškou (Vodovodná prípojka a studňa)

Uznesenie č. 25/2019

30.10.2020

Uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hanigovce zo dňa 21.06.2019. Schválenie zámeru predaja pozemku (Ján Varholík)

Uznesenie č.26/2019

30.10.2020

Uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hanigovce zo dňa 21.06.2019. Schválenie zámeru predaja pozemku (Zdenko Varholík)

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

30.10.2020

J. Čekan (Kanalizačná prípojka a ČOV)

Verejná vyhláška - Čekan Jaroslav

30.10.2020

oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška - Čekan Jaroslav

30.10.2020

verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania-J.Čekan

30.10.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním

Chov ošípaných - 2

30.10.2020

grafické zobrazenie postupu registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Chov ošípaných - 1

30.10.2020

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Plán kontrolnej činnosti

30.10.2020