Urbárska spoločnosť
DátumNadpisPopisSúbor
25.5.2022Výkazy účtovnej závierky 20214a8e9_Výkazy účtovnej závierky 2021 (10).pdf
25.5.2022Závierka 2020c6f1a_závierka 2020.pdf
25.5.2022Rozpočet 202250a73_Rozpočet 2022.jpeg
25.5.2022Správa DR 2021c285c_Správa DR 2021.jpeg
25.5.2022Správa DR 20205b817_Správa DR 2020.jpeg
25.5.2022Správa o hosp. a plán činnosti 20216de46_Správa o hosp. a plán činnosti 2021 1.pdf
25.5.2022Správa o hosp. 2020abe6f_Správa o hosp. 2020.jpeg
25.5.2022US PS Zápisnica938ad_US PS Zápisnica 1 2022.pdf
7.12.2021Súvahac676d_Súvaha 1.jpegc676d_Súvaha 2.jpeg.jpeg
7.12.2021Pokl. kniha US PS Hanigovce 202038640_Pokl. kniha US PS Hanigovce 2020.jpeg
7.12.20217.12.2021Kniha záväzkov US PS 2020e0fab_Kniha záväzkov US PS 2020.jpeg
7.12.2021Kniha pohľadávok US PS 202031800_Kniha pohľadávok US PS 2020.jpeg
3.2.2021Zápisnica 3. čiastkovej schôdze USPS42391_Zápisnica 3. čiast. schôdze USPS.jpeg
3.2.2021Zápisnica 2. čiastkovej schôdze USPSab9cc_Zápisnica 2. čiastk.schôdze USPS.pdf
3.2.2021Plán činnosti US PS Hanigovce5124e_Plán činnosti US PS Hanigovce.jpeg
3.2.2021Rozpočet US PS Hanigovceb5c10_Rozpočet US PS Hanigovce.jpeg
3.2.2021Správa DR US PS Hanigovcebc71b_Správa DR US PS Hanigovce.jpeg
3.2.2021Zápisnica US PS Hanigovce1ed48_Zápisnica US PS Hanigovce 1.pdf