Úradná tabuľa
VyvesenéZvesenéNázov a popisDokument
27.11.202227.12.2022Návrh novely VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady7a4a1_Návrh novely VZN (1).jpeg
Vytvorené: 07.12.2022Posledná aktualizácia: 07.12.2022