Úradná tabuľa
VyvesenéZvesenéNázov a popisDokument
10.03.2023Verejná vyhláška oznámenie o začatí konania o odstránení stavby ...f6cba_Verejná vyhl. Pinter.pdf
27.11.202227.12.2022Návrh novely VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady7a4a1_Návrh novely VZN (1).jpeg
Vytvorené: 10.03.2023Posledná aktualizácia: 10.03.2023