051b697da45a6843a290fd497cb02c2d.jpg
e9f5c355067dfeff764ce0b04b2b93a9.jpg
2b54027e88228dcd1b4694ebd869ab6f.jpg
afd8096956cb90fbb225a33aba98ffaa.jpg
Úradné hodiny

Úradné a návštevné hodiny obecného úradu

Úradná tabuľa

Úradné oznamy obce

Fotogaléria obce

Fotogaléria našej obce

Koronavírus

Oznamy týkajúce sa Covid-19

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Fotky našej obce
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
A A A

Pozvánka Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hanigovce

Pozvánka

 

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hanigovce

 

                                              Vás pozýva

 

      na Zasadnutie pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo           Hanigovce,

     ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2023 /nedeľa/  o 14:00 hod v Kultúrnom dome obce Hanigovce.

     V prípade ak by toto zasadnutie nebolo uznášaniaschopné,  uskutoční sa do 60 minút                         

                                              m i m o r i a d n e  zasadnutie

  Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo  Hanigovce s tým istým programom

 

      Program:

 

1.   Prezentácia účastníkov od 13:30 do 14:00 hod.
2.   Privítanie a úvod
3.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie

4.   Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022

5.   Schválenie plánu činnosti na rok 2023
6.   Správa  o finančnom hospodárení za rok 2022

7.   Správa Dozornej rady  za rok 2022

8.   Schválenie ročnej účtovnej závierky

9.   Schválenie rozpočtu na rok 2023 
10. Schválenie odmien členom výboru, DR

11. Schválenie poplatku za predaj palivového dreva

12. Voľba členov a náhradníkov výboru a dozornej rady

13. Rozdelenie zisku
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver

 

 

                                                                                   Ladislav Lokaj

                                                         predseda Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo

                                                                                   Hanigovce  v. r.

                         

 

      V prípade ak sa rozhodnete aby Vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

 

V prípade, že nemáte osobu, ktorá by Vás zastupovala, máte možnosť splnomocniť predsedu US PS Hanigovce, Lokaja Ladislava a vyplnené splnomocnenie zaslať na adresu: Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Hanigovce 12, 082 56 Pečovská Nová Ves, alebo doručiť splnomocnenému.

 

Informácie na :

Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Hanigovce

Ladislav Lokaj- Predseda:   č. tel.:  0908 975 403

Ing. Rabatín Mikuláš OLH: č. tel.:  0907 817 326

Dnes je
Čas
Sviatok má
tlaciva
scitanie
mobilnaappka